HISTORIA MECZY - Puchar Lata
ROW Rybnik - ÷rebro SK(Szwecja)
(z pozycji ROW)
SEZONSK(Szwecja)Rybnik
1972/73 1-23-1
POZOSTA£E MECZE
POWR”T