HISTORIA MECZY - Puchar Lata
ROW Rybnik - Östers IF Växjö(Szwecja)
(z pozycji ROW)
SEZONIFRybnik
1974/75 2-22-1
POZOSTA£E MECZE
POWRÓT