HISTORIA MECZY - liga ¶l±ska
ROW Rybnik - Beskid Skoczów
(z pozycji ROW)
SEZONSkoczówRybnik
2004/05 1-14-0
2005/06 0-33-2
2006/07 3-30-3
2007/08 0-31-2
POZOSTAŁE MECZE
2008/09 3 liga (liga wojewódzka) 1-10-1
POWRÓT