HISTORIA MECZY - II liga (1 liga)
ROW Rybnik - Goplania Inowroc≥aw
(z pozycji ROW)
SEZONInowroc≥awRybnik
1978/79 4-20-0
POZOSTA£E MECZE
POWR”T