HISTORIA MECZY - liga okręgowa
ROW Rybnik - LKS Chałupki
(z pozycji ROW)
SEZONChałupkiRybnik
2003/04 5-14-0
POZOSTAŁE MECZE
POWRÓT