HISTORIA MECZY - liga okręgowa
ROW Rybnik - Naprzód Syrynia
(z pozycji ROW)
SEZONSyryniaRybnik
2003/04 7-16-0
POZOSTAŁE MECZE
POWRÓT